LHF valdes sēdes 5.jūnija lēmumi

Trešdien, 5.jūnijā norisinājās kārtējā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) valdes sēde, kurā tika izskatīti vairāki nozīmīgi jautājumi.

Latvijas Hokeja federācijas valde nolēma atstāt spēkā Disciplinārās komisijas 2019.gada 2.maija 19. protokola 2.p. lemjošo daļu par naudas soda piemērošanu katram no klubiem 50,00 EUR apmērā. Tāpat valde nolēma piešķirt hokeja komandai “Elektrēnu DKLRM” tehnisko zaudējumu Latvijas Bērnu un Jaunatnes Čempionāta U13 grupas spēlē Nr. 96.

Tāpat valde sēdē tika apstiprināts LHF treneru komiteju sekojošā sastāvā: O.Sorokins (treneru komitejas priekšsēdētājs), E.Gaross (treneru komitejas sekretārs), Ē.Miļuns, N.Grebņevs, J.Rēdlihs, M.Bogdanovs, Ģ.Ankipāns. Lēmums stājas spēkā tā publicēšanas brīdī www.lhf.lv.

Partners