LHF gada budžets

2022. gada LHF budžets

Budžeta izlietojums pa ceturkšņiem