Hokeja programma

Publicējam LHF valdē un LHF treneru padomē apstiprināto profesionālas ievirzes sporta izglītības programmu hokejā, kas palīdzētu darbā gan jau strādājošiem treneriem, gan tiem, kas gatavojas darbam ar bērniem un jauniešiem. Programmu veido sporta treneru izstrādātās apakšprogrammas, kuras sagatavotas atbilstoši programmu izstrādes pamatprincipiem.

Apkopojis un izstrādājis LSPA prof. Igors Ķīsis

Apstirpināts
LHF treneru padomes sēdē
2013. gada 5. septembrī

Apstiprināts
LHF valdes sēdē
2013. gada 6. septembrī

Lai saglabātu un izdrukātu "Profesionālas ievirzes sporta izglītības programmu hokejā" lejuplādējiet failu

 

Sadarbības partneri