BĒRNU TRENIŅI ZEM KLAJAS DEBESS - Jelgavas LSS

Sižetu sērijā par bērnu treniņiem ārpus telpām turpinām ar Jelgavas LSS apciemošanu. Aprunājāmies ar jelgavniekiem par bērnu treniņu apmeklētību, vispārējo noskaņojumu komandās un cerībām par atgriešanos normālos apstākļos.