LHF paziņojums par PČ2021

Šodien, 23. novembrī norisinājās kārtējā Latvijas Hokeja federācijas valdes sēde, kurā kā viens no jautājumiem tika skatīta situācija Minskā saistībā ar Pasaules čempionāta rīkošanu. Valde nolēma sagatavot paziņojumu un vērsties pie Baltkrievijas Hokeja federācijas, lai lūgtu skaidrojumu notikušajiem incidentiem un satraucošajai informācijai, kas tieši saistīta ar Baltkrievijas Hokeja federācijas vadības līdzdalību tajos. Nosūtītās vēstules teksts zemāk.

Rīga 23.11.2020

Reģ. Nr.I-283/20

 

Baltkrievijas Hokeja asociācija 

Pobeditelei Ave. 20/3, 220020 Minsk, Belarus

info@hockey.by

 

Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”

Jūrmalas gatve 78D, Rīga, LV-1029, Latvija

lhf@lhf.lv

Kopš 2017.gada, kad IIHF Kongresā tika lemts, ka 2021.gada IIHF Pasaules Čempionās Hokejā notiks Rīga un Minskā, Latvijas Hokeja federācija (LHF) kā atbildīgā institūcija turnīra organizēšanai Latvijā, savu darbību un publisko komunikāciju ir orientējusi uz rezultātu, kas ļautu sekmīgi sagatavoties šī turnīra uzņemšanai.

 

Kopīgi gatavojoties 2021.gada Pasaules čempionāta sarīkošanai Minskā un Rīgā, kopš augusta mēneša esam saskārušies ar situāciju, kad papildus izaicinājumiem, kuri saistīti ar Covid 19, darbu traucē notikumi Baltkrievijā. Latvijas Hokeja federācija visu laiku ir nelokāmi uzskatījusi un ar darbiem pierādījusi, ka neskatoties uz nu jau 3 mēnešus ilgajiem notikumiem kaimiņvalstī, mūsu draudzīgās un lietišķās attiecības ar Baltkrievijas hokeja federāciju ir ļāvušas turpināt darbu arī šajos, visnotaļ sarežģītajos, apstākļos. 

 

Taču pēdējo nedēļu notikumi  ir tieši saistīti ar Jums, mūsu partneri - Baltkrievijas Hokeja federāciju un tās vadību. Mēs nevaram ignorēt gan masu informācijas līdzekļos pieejamo informāciju un materiālus, gan arī nepietiekami skaidroto notikumu attīstību no Jūsu puses. 

 

Uzskatām, ka notikumi tiešā veidā apdraud un negatīvi ietekmē gan pašas Baltkrievijas Hokeja federācijas reputāciju, gan ir arī nopietns drauds sporta veida - hokeja reputācijai. 

Mums - Latvijas Hokeja Federācijai ir svarīgas tādas morālās un ētiskās vērtības kā godīgums, savstarpējā cieņa, profesionālā ētika un  augsta atbildības sajūta pret mūsu federāciju biedriem, sponsoriem un visu sabiedrību.  Mūsu federācijas biedri ir klubi, halles un sporta organizācijas, kurās hokeja prasmes un iemaņas apgūst bērni, jaunieši un arī profesionāli sportisti. Viena no pamatvērtībām, ko cienām un godājam, ir cilvēka veselība un, protams - dzīvības vērtība.

 

2019.gada 15.februārī Latvijas Hokeja federācija un Baltkrievijas Hokeja federācija noslēdza savstarpēju līgumu par kopīgu 2021.gada IIHF Pasaules čempionāta rīkošanu. Lai arī jau atbilstoši iepriekš minētajam, abu federāciju sadarbība čempionāta organizēšanas jomā ir bijusi sekmīga, pēdējā laika notikumi Baltkrievijā rada gan tiešus, gan netiešus šķēršļus sadarbības turpināšanai un pienācīgai līguma izpildei, un tie būtu iespējami drīz jānovērš. 

 

Piemēram, 2019.gada 15.februārī noslēgtais līgums paredz abu tā pušu apņemšanos čempionāta sarīkošanā ievērot visus spēkā esošos likumus, noteikumus un IIHF prasības. Par nepārprotamu un abām pusēm saistošu šajā sakarā ir atzīstams IIHF izstrādātais Uzvedības kodekss (Code of Conduct), kas paredz, ka tas ir piemērojams attiecībā uz jebkādu rīcību, kas negatīvi ietekmē hokeja integritāti un reputāciju, tajā skaitā, jo īpaši attiecībā uz rīcību, kas ir prettiesiska, amorāla vai neētiska.

 

Masu medijos izplatītā informācija un pieejamie materiāli par Baltkrievijas Hokeja federācijas priekšsēdētāja Dmitrija Baskova iespējamo piedalīšanos represijās pret Baltkrievijas iedzīvotājiem, ir nepārprotami neatbilstoša vispārzināmiem morāles un ētikas principiem un tā nevar tikt ne pieņemta, ne attaisnota. Par šādu rīcību, neatkarīgi no tās juridiskā novērtējuma saskaņā ar Baltkrievijas likumiem, atbilstoši IIHF Uzvedības kodeksam (Code of Conduct) personai ir piemērojama disciplinārā atbildība. 

 

Lai arī mēs apzināmies, ka atbilstoši IIHF Uzvedības kodeksa (Code of Conduct) noteikumiem tajā paredzētā atbildība ir individuāla un personiska, un Baltkrievijas Hokeja federācija nevar būt atbildīga pār tās priekšsēdētāja Dmitrija Baskova rīcību, tomēr kā jau minēts, šie fakti būtiski negatīvi ietekmē IIHF, Baltkrievijas un Latvijas Hokeja federāciju un visa starptautiskā hokeja labo slavu. 

 

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, ar šo paziņojumu vēršamies pie Jums, Baltkrievijas Hokeja Federācijas, lai lūgtu skaidrojumu notikušajiem incidentiem un satraucošajai informācijai, kas tieši saistīta ar Baltkrievijas Hokeja federācijas vadības līdzdalību tajos. Vēlamies saprast, kādā veidā Jūs, kā mūsu kolēģi, plānojat atjaunot iepriekšējo uzticību un lietišķās attiecības, kā arī pasargāt hokeja, kā sporta veida kuru pārstāvam, reputāciju. 

 

Ar cieņu

Aigars Kalvītis

Biedrība “Latvijas Hokeja federācija”, Prezidents