Spēle

00:00 Spēle tiek atcelta sakarā ar nepietiekamu pretinieku komandas sastāvu.
00:00 Spēles galvenie tiesneši - Agnese Kārkliņa, Armands Baumanis