DISCIPLINĀRĀS KOMISIJAS SĒDES NR. 8. PROTOKOLS

Rīgā 16.03.2005. Raunas ielā 23 plkst. 14.00

1. Par Latvijas atklāto meistarsacīkšu virslīgā izslēgšanas turnīra pusfināla otro spēli starp „Vilki OP” un „ASK/Ogre” komandām, kurā „ASK/ Ogre” komandai uz sacensību nebija nevienas spēlētāju licences, ko iesniegt spēles sekretāram. Treneris Ē. Grabovskis atzina, ka aizmirsis licences.
Nolēma vienbalsīgi.
1.1.1. Pamatojoties uz 2005. gada Latvijas atklāto meistarsacīkšu virslīgā nolikuma sadaļas „Pieteikumi” 3. punktu, sodīt „ASK/Ogre” komandu ar soda naudu Ls 380, - (19 spēlētāji bez licencēm x Ls 20,-). Soda nauda samaksājama līdz 19. martam.
1.1.2. Soda naudas nesamaksāšanas gadījumā „ASK/Ogre”komandai tiks piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:W.
2. Par š.g. 5. martā pārpratuma pēc nenotikušo spēli Daugavpils LS – „Liepājas metalurgs 89” vecākajā (U 16) grupā Daugavpilī nepārspēlēšanu, tā vietā iesniedzot LHF viltotu spēles protokolu it kā par notikušu spēli, kurā it kā DLS guvusi uzvaru ar 3:2.
Klausījās: A. Rukmani, kurš personīgi bija ieradies Daugavpilī, lai noskatītos šo sacensību. Pēc informācijas saņemšanas no Daugavpils puses, ka sacensību pārspēlēt vēlāk tajā pašā dienā nav iespējams, jo neesot ledus, A. Rukmanis kopā ar lielāko daļu no „Metalurgs 89” komandas spēlētājiem ap plkst. 17 devās prom no Daugavpils. Tomēr it kā notikušās spēles protokols liecina , ka tā sākusies pulksten 21:25 un sacensībā it kā piedalījušies arī jau pēcpusdienā atceļā devušies hokejisti, kuri ierakstīti protokolā.
Spēles protokols noformēts pilnībā, tajā skaitā ar tiesnešu V. Oreha, G. Kudrjašova, J. Turavina, B. Gimbicka, G. Ribika un R. Peredņas vārdiem un parakstiem, treneru B. Čerkovska, J. Agureikuna (DLS) un A. Cicurska parakstiem.
Nolēma vienbalsīgi:
2.1. Par rupju treneru un tiesnešu ētikas normu pārkāpumu, sagatavojot un iesniedzot LHF viltotu spēles protokolu:
2.1.1. Anulēt viltotajā protokolā minēto spēles rezultātu un piešķirt abām U 16 grupas komandām – Daugavpils ledus skolai un „Metalurgs 89” komandai zaudējumus ar 0:W.
2.1.2. Aizrādīt par treneru ētikas normu rupju pārkāpšanu treneriem B. Čerkovskim , J. Agureikinam un A. Cicurskim. Lūgt Daugavpils ledus skolu un „Liepājas metalurgs” vadību izskatīt minēto pārkāpumu un ziņot Latvijas hokeja federācijas valdei par pieņemtajiem mēriem.
2.2.1. Ņemot vērā, ka viltoto protokolu parakstījusi arī Daugavpils tiesnešu brigāde: V. Orehs, G. Kudrjašovs, J. Turavins, B. Gimbickis, G. Ribiks, R. Peredņa ierosināt LHF tiesnešu komitejai izskatīt šo rupjo tiesnešu ētikas normu pārkāpumu un par pieņemtajiem mēriem ziņot LHF valdei.
2.2.2. LHF neapmaksāt viltotajā protokolā ierakstītajiem tiesnešiem atlīdzību.
3. Par Daugavpils ledus skolas komandas jaunākajā grupā (U 12) neierašanos uz spēlēm 26. februārī pret Rīga I, un 27. februārī pret EVHS 93, atkārtotu spēļu nesarunāšanu, jo neierašanās iemesls, pēc DLS mutiska paskaidrojuma, bijusi gripas epidēmija, par ko attiecīgi dokumenti nav saņemti.
Nolēma vienbalsīgi:
3.1.1.Pamatojoties uz LHF valdes lēmumu, ka Latvijas bērnu un jaunatnes meistarsacīkstes beidzas 20. martā un DLS pārspēles uz sava rēķina nav sarunājusi piešķirt DLS (U 12) komandai zaudējumus ar 0:W pret Rīga I un EVHS 93 komandām.
4. Par spēles 19. martā paredzētās U 14 grupas komandu „Aisbergs” – „Sāga” spēles pārcelšanu izņēmuma kārtā uz 21. martu, sakarā ar „Sāga” izbraukšanu uz turnīru Zviedrijā.
Nolēma vienbalsīgi:
4.1.1. Spēli iespējams pārcelt tikai gadījumā, ja saņemta rakstiska „Aisbergs” kluba vadības piekrišana un izdevumus par pārceltās spēles ledus īri sedz „Sāga”.
5. Par „Prizma/Rīga 2000”atkārtoto iesniegumu ar lūgumu LHF valdei atcelt disciplinārās komisijas pieņemto un valdes apstiprināto lēmumu par zaudējuma piešķiršanu komandai sakarā ar neierašanos uz spēli Liepājā, par to neinformējot ne rakstiski, ne mutiski bērnu un jauniešu meistarsacīkšu vadību.
Nolēma vienbalsīgi:5.1.1. Ieteikt valdei atstāt spēkā iepriekšējo lēmumu, jo nav iesniegti nekādi papildus dokumenti, kuri varētu mainīt lietas būtību.